Η εταιρία μας δημοσιεύει σε αυτή τη σελίδα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει του Νόμου 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), όπου αναφέρεται ότι για τους ισολογισμούς η υποχρεωτική δημοσίευση καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου Ισολογισμού μόνο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

Για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2013 πατήστε εδώ.